Misiune si Obiective

Asociația Club Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca are ca misiune crearea condițiilor care să asigure posibilitatea practicării educației fizice și a sportului de către persoanele cu dizabilități fizice precum și de persoanele fără dizabilități, în scopul dezvoltării personalității lor și integrării lor în societate.

Asociaţia are ca obiect promovarea întelegerii dizabilităţii şi mobilizarea pentru asigurarea unei vieţi demne, egale din punct de vedere a drepturilor şi bunăstării persoanelor cu dizabilităţi.

În vederea îndeplinirii scopului mai sus amintit clubul sportiv îşi propune:

 • sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi care dovedesc reale posibilităţi de practicare a sportului în general şi a sportului de performanţă în special, în vederea participării la competiţii sportive;
 • neadmiterea niciunei discriminări în activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilităţi, participarea la competiţii fiind egală, indiferent de naţionalitae, sex, religie sau apartenenţă politică;
 • crearea condiţiilor care să asigure posibilitatea practicării educaţiei fizice şi a sportului de către persoanele cu dizabilităţi fizice precum şi de către persoanele valide, în scopul dezvoltării personalităţii lor şi integrării în societate, selecţionarea, iniţierea şi pregătirea acestor persoane precum şi procurarea mijloacelor care să permită sportivilor cu si celor valizi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale;
 • asigurarea cadrului legal, regulament tehnic, material, organizatoric şi a masurilor de protecţie pentru popularizarea şi promovarea tenisului de masă;
 • afirmarea şi promovarea sportivilor cu calităţi deosebite având ca obiectiv relizarea unor rezultate pe prestigiu pe plan intern şi internaţional;
 • organizarea de tabere tematice, cursuri teoretice şi practice;
 • cooptarea persoanelor interesate să desfăşoare în mod voluntar activităţi în interesul persoanelor cu dizabilităţi;
 • responsabilizarea comunităţii asupa atitudinii faţă de persoanele cu dizabilităţi;
 • promovarea spiritului de fair-play pentru prevenirea oricăror manifestări violente;
 • pregătirea sportivă, cu precădere a tinerilor care doresc să practice sportul printr-o participare organizată la această activitate;
 • îmbunătăţirea condiţiei fizice şi a confortului spiritual, stabilirea de relaţii sociale civilizate;
 • participarea la competiţii de orice fel în vederea obţinerii de rezultate în cadrul acestora.